OPTIMUS8          2014 • PRIVACY POLICY 

Tablica o rozmiarach 128 cm x 48 cm, współpracuje z chronometrem ZP101 i chronoprinterem ZP101 CASE. Wyświetla wyniki w trzech liniach, podstawowej o czcionce wysokiej na 24 cm pokazująej bieżący czas biegu oraz w pozostałych dwóch liniach najleprzy czas uzyskany dotychczas BEST TIME i czas z ostatniego zakończonego biegu LAST TIME. Tablica współpracuje także z laptopem PC umożliwiajšc wypisywanie w trakcie zawodów komunikatów o treśći np. ""prosimy zawodników na start" Chronometr ZP101 współpracuje z nowoczesną tablicą wyników led. Jej dane techniczne :-rozmiar szerokość 128cm x wysokość 48cm -matryca 128 x 48 w rozstawie diód 1cm x 1cm -ilość pikseli 6144 (diód)-moc przy wszystkich zapalonych diodach 400 W (rzeczywiste wykorzystanie mocy to około 80 W)-możliwe zasilanie tablicy z akumulatora samochodowego poprzez przetwornicę DC12V/ AC230 stosowanš do zasilania laptopów z instalacji samochodowej-widzialność cyfr biegnącego czasu” w pełnym słońcu -dwa tryby pracy1- tablica połączona z chrono pokazuje dane bieżące z zawodów 2- tablica połączona z laptopem umożliwia pisanie komunikatów na tablicy o treści np. "zawodnicy na start"Jej obsługa jest bardzo prosta. Podłączamy przewód sygnałowy z końcówką RS232 do portu chronometru lub laptopa, włączamy zasilanie tablicy do gniazda 230 V lub przetwornicy i uruchamiamy chronometr lub laptop.

An array of size 128 cm x 48 cm , works with chronometer ZP101 and ZP101 chronoprinterem CASE . Displays the results of the three lines , basic font high by 24 cm pokazująej current run time , and in the other two lines najleprzy time achieved so far BEST TIME and time of the last completed run LAST TIME . The board works well with a laptop PC umożliwiajšc writing out during the event about the content of messages such as " " please the players to start "Chronometer ZP101 works with modern LED scoreboard . Her Specifications: - size width 128cm x height 48cm - matrix 128 x 48 in spaced 1cm x 1cm diode - number of pixels 6144 ( LEDs ) power at all lighted LEDs 400 (actual capacity utilization is about 80 W)- possible power array car battery via an inverter DC12V / AC230 stosowanš to power laptops with installing car - visibility digits running time ? in full sun - two modes work1 - array combined with chrono shows current data from the competition 2 - array connected to a laptop allows you to write messages on the board of the contents as " players to start" Its operation is very simple . Connect the signal cable from the end of the RS232 port chronometer or laptop , turn on power to the array to 230 V socket or converter and run the chronometer or a laptop .

koszt tablicy 3600 zł netto

 
X
Password:
Wrong password.